หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MODERN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น MODERN | งบการเงิน MODERN | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม
34,101,840 4.55%
2
info นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์
27,504,000 3.67%
3
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
25,990,600 3.47%
4
info นายโยธิน เนื่องจำนงค์
25,746,420 3.43%
5
info นายชัยยศ พาพร
21,219,063 2.83%
6
info บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19,511,600 2.6%
7
info นายทักษะ บุษยโภคะ
18,846,000 2.51%
8
info นางพรพรรณ พาพร
17,854,029 2.38%
9
info นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
17,600,070 2.35%
10
info น.ส.สุธีรา บุษยโภคะ
14,270,000 1.9%
11
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
14,121,000 1.88%
12
info นางจินตนา ธนนิธาพร
14,025,320 1.87%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
12,461,000 1.66%
14
info นางจารุวรรณ บุษยโภคะ
12,176,000 1.62%
15
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
11,916,450 1.59%
16
info นายโกศล ธนนิธาพร
11,900,770 1.59%
17
info น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
11,000,000 1.47%
18
info นางธนิตา ชัยยศบูรณะ
10,400,000 1.39%
19
info น.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง
9,350,000 1.25%
20
info น.ส.พรทิพย์ พาพร
9,015,014 1.2%
21
info น.ส.พรศรี พาพร
8,900,000 1.19%
22
info นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์
7,571,300 1.01%
23
info นายธนรรถ บุษยโภคะ
7,180,000 0.96%
24
info นางมยุรา จินตรัศมี
7,000,000 0.93%
25
info นายบัญชา ธรรมารุ่งเรือง
6,700,000 0.89%
26
info นายนิติ เนื่องจำนงค์
6,320,000 0.84%
27
info นางกิรณา เนื่องจำนงค์
6,042,000 0.81%
28
info นางนันทณัช บุษยโภคะ
6,000,000 0.8%
29
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
5,600,900 0.75%
30
info นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์
5,400,000 0.72%
31
info นายไกรวรรณ ธนนิธาพร
5,093,370 0.68%
32
info บริษัท เปเปอร์ ทรี โฮลดิ้ง จำกัด
5,000,000 0.67%
33
info นายสิทธิ เนื่องจำนงค์
5,000,000 0.67%
34
info นางฉันทนา อุษณาจิตต์
4,866,000 0.65%
35
info นายเจริญ อุษณาจิตต์
4,542,000 0.61%
36
info น.ส.มณฑิรา อุษณาจิตต์
4,508,100 0.6%
37
info นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์
4,500,000 0.6%
38
info นายเกรียงไกร ธนนิธาพร
4,444,370 0.59%
39
info นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์
4,416,300 0.59%
40
info กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
4,324,400 0.58%
41
info นายชาญชัย พันธุ์โสภา
3,914,360 0.52%
42
info น.ส.มัลลิกา แซ่จิว
3,763,800 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com