หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MK

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น MK | งบการเงิน MK | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
119,150,000 12.01%
2
info บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
96,975,608 9.78%
3
info บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด
60,000,000 6.05%
4
info นายประทีป ตั้งมติธรรม
58,028,220 5.85%
5
info นายฟิลิป วีระ บุนนาค
37,452,400 3.78%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
32,041,684 3.23%
7
info MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK
30,000,000 3.02%
8
info น.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
26,617,400 2.68%
9
info นายกำพล วิระเทพสุภรณ์
25,000,000 2.52%
10
info นายศิรัตน์ ธำรงรัตน์
24,746,000 2.49%
11
info บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
24,390,246 2.46%
12
info นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
18,343,200 1.85%
13
info น.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม
15,755,469 1.59%
14
info นางอัญชัน ตั้งมติธรรม
14,083,897 1.42%
15
info MR.YUE KWOK-LEUNG
12,954,100 1.31%
16
info น.ส.ปิยะศรี ตันติวัตนะ
12,360,000 1.25%
17
info นายวิเชียร จิระกรานนท์
12,100,000 1.22%
18
info นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
12,000,000 1.21%
19
info นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล
10,936,000 1.1%
20
info นายชวน ตั้งมติธรรม
9,240,155 0.93%
21
info น.ส.ชัญญา ประนิช
7,200,000 0.73%
22
info นางนภสร ประนิช
5,691,059 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com