หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MINT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น MINT | งบการเงิน MINT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด
727,767,680 15.76%
2
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
595,400,849 12.89%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
381,143,641 8.25%
4
info นายนิติ โอสถานุเคราะห์
365,954,851 7.92%
5
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
200,250,270 4.34%
6
info นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
120,044,321 2.6%
7
info STATE STREET EUROPE LIMITED
115,135,795 2.49%
8
info BANQUE PICTET & CIE SA
101,356,350 2.19%
9
info CHASE NOMINEES LIMITED
99,593,249 2.16%
10
info สำนักงานประกันสังคม
97,041,959 2.1%
11
info บัญชีบริหาร กิจการ
89,858,715 1.95%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
56,189,281 1.22%
13
info BANK OF SINGAPORE LIMITED
44,537,460 0.96%
14
info บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด
44,116,983 0.96%
15
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
40,931,547 0.89%
16
info ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
38,855,114 0.84%
17
info บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
38,459,150 0.83%
18
info นางสมพร โอสถานุเคราะห์
37,577,358 0.81%
19
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
31,094,200 0.67%
20
info ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
28,262,187 0.61%
21
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
25,683,700 0.56%
22
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
23,294,507 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-05
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com