หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MDX

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น MDX | งบการเงิน MDX | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
58,794,745 12.36%
2
info THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.
39,413,146 8.29%
3
info THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR
26,299,277 5.53%
4
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
23,304,000 4.9%
5
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
23,304,000 4.9%
6
info PJ Spring Investment Limited
22,751,401 4.78%
7
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
22,000,000 4.63%
8
info น.พ.โอภาส ชุตาภา
15,995,618 3.36%
9
info บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
12,931,319 2.72%
10
info นายประชา เหตระกูล
12,560,900 2.64%
11
info บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด
9,407,711 1.98%
12
info MR.DAVID LAWRENCE MICHAELS
8,175,700 1.72%
13
info นายจีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
7,000,000 1.47%
14
info บริษัท ออคิด พลาซ่า จำกัด
6,243,500 1.31%
15
info บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
5,793,751 1.22%
16
info SIAM LAND HOLDING (1990) CO., LTD.
5,348,837 1.12%
17
info นางลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ
4,779,200 1%
18
info น.ส.ศศิมา กัลยาณมิตร
4,607,986 0.97%
19
info นายกำจร อรุณวิไลรัตน์
4,075,000 0.86%
20
info นายประทีป วัชรโชคเกษม
4,000,100 0.84%
21
info น.ส.มยุรี โฉมเชิด
3,353,500 0.71%
22
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,103,625 0.65%
23
info นายชาลี ชุตาภา
3,017,300 0.63%
24
info นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
3,000,000 0.63%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com