หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MCS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น MCS | งบการเงิน MCS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
76,794,566 15.36%
2
info นายฮารกิชิน ทันวานี
30,838,400 6.17%
3
info นายสุรชัย รติทอง
29,603,300 5.92%
4
info บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
27,000,000 5.4%
5
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
23,201,900 4.64%
6
info บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
23,000,000 4.6%
7
info นายสุรกิต รติทอง
10,800,000 2.16%
8
info NORBAX, INC.
8,254,200 1.65%
9
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
8,141,200 1.63%
10
info N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND
7,603,200 1.52%
11
info นายศิลา วินัยวัฒนวงศ์
7,000,000 1.4%
12
info นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
6,580,400 1.32%
13
info นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข
6,260,000 1.25%
14
info นายไนยวน ชิ
5,000,000 1%
15
info นางสุมพร ไกรฤกษ์
4,824,500 0.96%
16
info นายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์
4,350,000 0.87%
17
info น.ส.รัชนี สว่างอัมพร
3,146,200 0.63%
18
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
3,002,500 0.6%
19
info นายสุชีพ เจริญวงศ์
2,962,700 0.59%
20
info นายขจรศักดิ์ คาระวะวัฒนา
2,950,000 0.59%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com