หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MBK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น MBK | งบการเงิน MBK | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
474,249,530 27.77%
2
info บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
188,562,090 11.04%
3
info ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
76,842,000 4.5%
4
info บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
75,603,000 4.43%
5
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT
40,934,208 2.4%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
39,537,911 2.31%
7
info DBS BANK LTD
37,942,800 2.22%
8
info น.ส.อตินุช ตันติวิท
37,207,000 2.18%
9
info AIA TH-EQ3-P
35,530,700 2.08%
10
info บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34,365,000 2.01%
11
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
32,878,685 1.93%
12
info นายปริญญา เธียรวร
29,000,000 1.7%
13
info บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด
25,000,000 1.46%
14
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
22,050,000 1.29%
15
info มูลนิธิส่งเสริมไทย
20,182,000 1.18%
16
info บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
19,770,000 1.16%
17
info น.ส.อรพินท์ คณาธนะวนิชย์
16,892,400 0.99%
18
info นายวิชัย คณาธนะวนิชย์
16,892,400 0.99%
19
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
15,352,129 0.9%
20
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
14,610,200 0.86%
21
info UBS AG HONG KONG BRANCH
14,000,000 0.82%
22
info N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.
13,967,500 0.82%
23
info นางอัญชลี เกิดผล
13,800,000 0.81%
24
info GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
13,357,200 0.78%
25
info บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด
13,037,000 0.76%
26
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
12,922,894 0.76%
27
info สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด
12,077,000 0.71%
28
info นายสุขุม นวพันธ์
10,920,000 0.64%
29
info นายพรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์
10,272,900 0.6%
30
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10,235,900 0.6%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-22
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com