หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MATI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น MATI | งบการเงิน MATI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายขรรค์ชัย บุนปาน
64,777,760 34.95%
2
info นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
35,836,000 19.33%
3
info บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด
10,200,000 5.5%
4
info นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร
6,522,999 3.52%
5
info น.ส.ปานบัว บุนปาน
6,389,650 3.45%
6
info นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี
5,190,000 2.8%
7
info นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์
5,190,000 2.8%
8
info นายปราปต์ บุนปาน
5,183,000 2.8%
9
info นางมยุรี วงแก้วเจริญ
5,100,000 2.75%
10
info นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
2,491,000 1.34%
11
info นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร
2,338,660 1.26%
12
info บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
2,050,000 1.11%
13
info บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด
2,050,000 1.11%
14
info บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด
2,050,000 1.11%
15
info บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด
2,050,000 1.11%
16
info RBC INVESTOR SERVICES TRUST
2,000,000 1.08%
17
info บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด
2,000,000 1.08%
18
info นายไพโรจน์ สายทุ้ม
1,700,000 0.92%
19
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
1,401,400 0.76%
20
info นายสินโชค พิริโยทัยสกุล
1,372,100 0.74%
21
info นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล
1,318,600 0.71%
22
info นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
1,306,660 0.7%
23
info นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์
1,283,700 0.69%
24
info นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย
1,200,000 0.65%
25
info นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ
983,100 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com