หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MALEE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น MALEE | งบการเงิน MALEE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
75,100,000 26.82%
2
info นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ
49,000,000 17.5%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
8,913,973 3.18%
4
info นางจินตนา บุญรัตน์
8,015,500 2.86%
5
info นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์
7,397,900 2.64%
6
info นายพิชัย จิราธิวัฒน์
6,597,900 2.36%
7
info นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
6,407,900 2.29%
8
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5,199,700 1.86%
9
info บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4,000,000 1.43%
10
info นายสุรศักดิ์ บูรพาเดชะ
3,264,000 1.17%
11
info STATE STREET EUROPE LIMITED
2,957,000 1.06%
12
info นายทรงพล เตชะกรินทร์
2,442,800 0.87%
13
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
2,230,000 0.8%
14
info นางนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ
1,925,100 0.69%
15
info CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.
1,750,000 0.63%
16
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
1,735,200 0.62%
17
info น.ส.จินตนา ทิพากรโรจนกิจ
1,616,700 0.58%
18
info นายประธาน ชุ่มสุวรรณ
1,600,000 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com