หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ M

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น M | งบการเงิน M | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางยุพิน ธีระโกเมน
182,396,802 19.81%
2
info นางยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม
164,087,977 17.82%
3
info นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
147,494,812 16.02%
4
info นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
123,059,333 13.36%
5
info มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค
31,265,983 3.4%
6
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,902,700 2.49%
7
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
19,614,100 2.13%
8
info สำนักงานประกันสังคม
17,797,000 1.93%
9
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
12,260,100 1.33%
10
info DBS BANK LTD
9,002,900 0.98%
11
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
7,182,443 0.78%
12
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
7,156,900 0.78%
13
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
6,309,900 0.69%
14
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
6,210,000 0.67%
15
info STATE STREET EUROPE LIMITED
4,758,400 0.52%
16
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
4,626,700 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com