หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LPN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LPN | งบการเงิน LPN | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
96,795,038 6.56%
2
info นายสุเมธ เตชะไกรศรี
56,361,017 3.82%
3
info สำนักงานประกันสังคม
52,418,000 3.55%
4
info CHASE NOMINEES LIMITED
48,439,600 3.28%
5
info STATE STREET EUROPE LIMITED
38,405,740 2.6%
6
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
26,738,400 1.81%
7
info นางยุพา เตชะไกรศรี
26,040,499 1.76%
8
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
24,501,300 1.66%
9
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
22,571,000 1.53%
10
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
20,523,300 1.39%
11
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
20,237,200 1.37%
12
info HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC
20,155,500 1.37%
13
info นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
19,824,400 1.34%
14
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
18,959,400 1.28%
15
info นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
18,606,570 1.26%
16
info MR.KENNETH RUDY KAMON
17,570,200 1.19%
17
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
17,293,300 1.17%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
16,870,700 1.14%
19
info นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
16,000,000 1.08%
20
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
15,001,495 1.02%
21
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
14,856,200 1.01%
22
info นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ
14,777,200 1%
23
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
13,524,800 0.92%
24
info มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
12,000,000 0.81%
25
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
11,625,300 0.79%
26
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
11,225,700 0.76%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com