หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LPN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LPN | งบการเงิน LPN | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info CHASE NOMINEES LIMITED
138,017,600 9.35%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
96,764,157 6.56%
3
info นายสุเมธ เตชะไกรศรี
60,761,093 4.12%
4
info สำนักงานประกันสังคม
45,928,000 3.11%
5
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
31,772,000 2.15%
6
info นางยุพา เตชะไกรศรี
26,040,499 1.76%
7
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
23,017,300 1.56%
8
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
22,268,000 1.51%
9
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
21,218,300 1.44%
10
info HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC
20,155,500 1.37%
11
info นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
18,606,570 1.26%
12
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
18,087,500 1.23%
13
info MR.KENNETH RUDY KAMON
17,570,200 1.19%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
17,555,900 1.19%
15
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
17,293,300 1.17%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
16,870,700 1.14%
17
info นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ
16,310,600 1.11%
18
info นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
16,000,000 1.08%
19
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
15,322,600 1.04%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-02-24
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com