หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LPN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LPN | งบการเงิน LPN | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
179,951,611 12.19%
2
info CHASE NOMINEES LIMITED
138,322,102 9.37%
3
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
70,132,600 4.75%
4
info นายสุเมธ เตชะไกรศรี
63,861,093 4.33%
5
info สำนักงานประกันสังคม
45,928,000 3.11%
6
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
36,031,600 2.44%
7
info นางยุพา เตชะไกรศรี
26,040,499 1.76%
8
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
23,871,100 1.62%
9
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
23,849,600 1.62%
10
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
23,422,400 1.59%
11
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
22,605,700 1.53%
12
info HSBC BANK PLC - AIFMD CLIENTS - GENERAL OMNIBUS A/C
20,155,500 1.37%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
18,947,000 1.28%
14
info นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
18,606,570 1.26%
15
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
17,293,300 1.17%
16
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
16,565,395 1.12%
17
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
14,130,500 0.96%
18
info กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว
13,290,400 0.9%
19
info นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
12,754,100 0.86%
20
info มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
12,000,000 0.81%
21
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
11,465,600 0.78%
22
info นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
11,000,000 0.75%
23
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
10,935,800 0.74%
24
info นายบาห์รัทบูซัน กวาตรา
10,124,000 0.69%
25
info RBC INVESTOR SERVICES TRUST
10,002,600 0.68%
26
info นายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา
10,000,000 0.68%
27
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
9,723,300 0.66%
28
info MR.KENNETH RUDY KAMON
9,618,800 0.65%
29
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
9,362,600 0.63%
30
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
9,159,500 0.62%
31
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
8,141,500 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-02-26
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com