หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LOXLEY

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LOXLEY | งบการเงิน LOXLEY | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอกภาวี จำกัด
584,158,113 25.79%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
107,934,780 4.77%
3
info นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์
107,789,755 4.76%
4
info นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์
41,700,100 1.84%
5
info นายไพโรจน์ ล่ำซำ
37,368,481 1.65%
6
info นายณัฐพล จุฬางกูร
28,109,400 1.24%
7
info นายธงชัย ล่ำซำ
26,732,044 1.18%
8
info ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
21,420,000 0.95%
9
info นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล
20,200,000 0.89%
10
info นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร
17,178,020 0.76%
11
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
14,278,597 0.63%
12
info นายไชยพร อาชากุล
13,400,000 0.59%
13
info นางดวงฤทัย พุ่มชูศรี
12,793,200 0.56%
14
info นายเชวง อพาธา
11,800,000 0.52%
15
info นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
11,531,700 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com