หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LOXLEY

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LOXLEY | งบการเงิน LOXLEY | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอกภาวี จำกัด
584,158,113 25.79%
2
info นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์
113,187,955 5%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
106,955,306 4.72%
4
info นางจารุวรรณ วนาสิน
62,088,700 2.74%
5
info นายไพโรจน์ ล่ำซำ
37,368,481 1.65%
6
info นายธงชัย ล่ำซำ
26,732,044 1.18%
7
info ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
21,420,000 0.95%
8
info นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล
20,200,000 0.89%
9
info นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร
17,178,020 0.76%
10
info XL INVESTMENTS LTD.
14,024,997 0.62%
11
info นายไชยพร อาชากุล
13,400,000 0.59%
12
info นางดวงฤทัย พุ่มชูศรี
12,793,200 0.56%
13
info นายสมชัย กมลรัตนพิบูล
12,000,000 0.53%
14
info ม.ร.ว.สำอางวรรณ ล่ำซำ
11,816,931 0.52%
15
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
11,387,335 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-23
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com