หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LHBANK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LHBANK | งบการเงิน LHBANK | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info CTBC Bank Company Limited
4,294,967,295 35.62%
2
info บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
4,294,967,295 21.88%
3
info บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2,910,199,375 13.74%
4
info น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์
2,210,050,479 10.43%
5
info นายสำเริง มนูญผล
206,560,523 0.98%
6
info นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
185,010,134 0.87%
7
info นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข
118,000,098 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com