หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LH | งบการเงิน LH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายอนันต์ อัศวโภคิน
2,860,000,047 23.93%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
2,019,216,191 16.9%
3
info GIC PRIVATE LIMITED
955,977,054 8%
4
info บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด
677,000,069 5.67%
5
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
554,449,379 4.64%
6
info สำนักงานประกันสังคม
402,142,940 3.37%
7
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
156,042,022 1.31%
8
info STATE STREET EUROPE LIMITED
155,173,073 1.3%
9
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
141,242,300 1.18%
10
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
139,756,076 1.17%
11
info น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์
134,960,000 1.13%
12
info ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
109,944,630 0.92%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
100,028,780 0.84%
14
info CHASE NOMINEES LIMITED
88,571,894 0.74%
15
info นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
83,233,106 0.7%
16
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
67,663,100 0.57%
17
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
67,555,786 0.57%
18
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
64,595,900 0.54%
19
info นายกิตติพล ทวนทอง
61,500,000 0.51%
20
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
61,301,355 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com