หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LH | งบการเงิน LH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายอนันต์ อัศวโภคิน
2,859,167,547 23.93%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
2,190,499,238 18.33%
3
info GIC PRIVATE LIMITED
1,932,798,432 16.17%
4
info บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด
676,289,269 5.66%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
628,102,201 5.26%
6
info สำนักงานประกันสังคม
388,652,340 3.25%
7
info LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
246,996,381 2.07%
8
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
154,385,339 1.29%
9
info น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์
134,960,000 1.13%
10
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
130,008,476 1.09%
11
info ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
109,944,630 0.92%
12
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
97,246,480 0.81%
13
info นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
83,233,106 0.7%
14
info STATE STREET EUROPE LIMITED
70,176,952 0.59%
15
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
67,663,100 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com