หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ LANNA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น LANNA | งบการเงิน LANNA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
236,173,980 44.99%
2
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
70,177,300 13.37%
3
info น.ส.ไกรกาญจน์ ศิริรังษี
33,000,000 6.29%
4
info นายก้องภพ ลิมทรง
28,562,460 5.44%
5
info นายธนัส ตันติสุนทร
17,258,122 3.29%
6
info นายไกรสีห์ ศิริรังษี
9,697,781 1.85%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
7,862,800 1.5%
8
info นางมัลลิกา อินทุสุต
7,650,000 1.46%
9
info นายวิสิฐ ตันติสุนทร
6,430,500 1.22%
10
info นางประไพ เลิศพาณิชย์กุล
6,000,000 1.14%
11
info บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด
4,793,000 0.91%
12
info นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์
4,454,400 0.85%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-01
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com