หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KYE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KYE | งบการเงิน KYE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
8,978,020 40.81%
2
info บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด
1,960,024 8.91%
3
info บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด
1,773,024 8.06%
4
info นายสมชาติ โสตธิมัย
972,700 4.42%
5
info บริษัท กันยง จำกัด
697,324 3.17%
6
info นางกมลวรรณ โพธิวรคุณ
683,879 3.11%
7
info นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
650,000 2.95%
8
info นายสมจินต์ ลีลาเกตุ
610,000 2.77%
9
info นางเพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์
479,089 2.18%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
388,025 1.76%
11
info นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ
265,583 1.21%
12
info นางศรีรัตน์ วาริการ
171,348 0.78%
13
info น.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด
163,500 0.74%
14
info นายก้องภพ ลิมทรง
156,800 0.71%
15
info นายทิวา จิรพัฒนกุล
150,400 0.68%
16
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
134,700 0.61%
17
info นายวิทยา ตันตราภรณ์
121,100 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com