หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KTB

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KTB | งบการเงิน KTB | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
4,294,967,295 55.07%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,002,385,968 7.17%
3
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
365,310,541 2.61%
4
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
287,320,608 2.06%
5
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
287,320,607 2.06%
6
info CHASE NOMINEES LIMITED
214,349,645 1.53%
7
info ธนาคาร ออมสิน
110,182,322 0.79%
8
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
103,473,650 0.74%
9
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
98,050,244 0.7%
10
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
88,053,060 0.63%
11
info NORBAX, INC.
73,359,421 0.52%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
71,133,951 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com