หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KTB

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KTB | งบการเงิน KTB | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
4,294,967,295 55.07%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,002,385,968 7.17%
3
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
365,310,541 2.61%
4
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
287,320,608 2.06%
5
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
287,320,607 2.06%
6
info CHASE NOMINEES LIMITED
214,349,645 1.53%
7
info ธนาคาร ออมสิน
110,182,322 0.79%
8
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
103,473,650 0.74%
9
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
98,050,244 0.7%
10
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
88,053,060 0.63%
11
info NORBAX, INC.
73,359,421 0.52%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
71,133,951 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com