หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KKP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KKP | งบการเงิน KKP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
119,458,642 14.11%
2
info STATE STREET EUROPE LIMITED
44,779,552 5.29%
3
info น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน
35,532,761 4.2%
4
info บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
35,000,804 4.13%
5
info บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
34,867,143 4.12%
6
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
25,966,762 3.07%
7
info นางวรรณสมร วรรณเมธี
24,894,203 2.94%
8
info บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด
20,693,600 2.44%
9
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
18,706,024 2.21%
10
info น.ส.ญาภา เทพกาญจนา
17,199,900 2.03%
11
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
15,845,700 1.87%
12
info นางพนิดา เทพกาญจนา
15,342,206 1.81%
13
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
13,598,100 1.61%
14
info นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
13,324,371 1.57%
15
info นายสุพล วัธนเวคิน
12,605,416 1.49%
16
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
10,745,364 1.27%
17
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
10,566,400 1.25%
18
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
10,476,200 1.24%
19
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
9,740,081 1.15%
20
info นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
9,262,100 1.09%
21
info CHASE NOMINEES LIMITED
8,751,543 1.03%
22
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
7,009,900 0.83%
23
info N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR
7,000,000 0.83%
24
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
6,630,600 0.78%
25
info นางจรรย์สมร วัธนเวคิน
5,149,413 0.61%
26
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
4,661,800 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com