หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KCE

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KCE | งบการเงิน KCE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพิธาน องค์โฆษิต
80,076,222 13.66%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
61,937,164 10.56%
3
info APCO CAPITAL PTE. LTD.
44,000,000 7.5%
4
info นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต
34,636,766 5.91%
5
info น.ส.ชุตินาถ องค์โฆษิต
33,001,363 5.63%
6
info นายปัญจะ เสนาดิสัย
12,316,750 2.1%
7
info นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
11,190,000 1.91%
8
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
10,500,525 1.79%
9
info BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC
10,000,000 1.71%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
9,275,653 1.58%
11
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
8,411,033 1.43%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
6,506,132 1.11%
13
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
5,920,505 1.01%
14
info NORBAX, INC.
5,780,841 0.99%
15
info นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
5,504,900 0.94%
16
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
5,096,600 0.87%
17
info DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM
5,000,000 0.85%
18
info HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT B
4,206,938 0.72%
19
info นางจันทิมา องค์โฆษิต
4,033,825 0.69%
20
info นางอุบล จิระมงคล
3,644,875 0.62%
21
info น.ส.จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี
3,578,125 0.61%
22
info นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
3,573,550 0.61%
23
info OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
3,381,600 0.58%
24
info น.ส.พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี
3,136,625 0.53%
25
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2,975,500 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-23
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com