หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KCE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KCE | งบการเงิน KCE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพิธาน องค์โฆษิต
80,076,222 13.66%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
61,937,164 10.56%
3
info APCO CAPITAL PTE. LTD.
44,000,000 7.5%
4
info นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต
34,636,766 5.91%
5
info น.ส.ชุตินาถ องค์โฆษิต
33,001,363 5.63%
6
info นายปัญจะ เสนาดิสัย
12,316,750 2.1%
7
info นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
11,190,000 1.91%
8
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
10,500,525 1.79%
9
info BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC
10,000,000 1.71%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
9,275,653 1.58%
11
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
8,411,033 1.43%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
6,506,132 1.11%
13
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
5,920,505 1.01%
14
info NORBAX, INC.
5,780,841 0.99%
15
info นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
5,504,900 0.94%
16
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
5,096,600 0.87%
17
info DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM
5,000,000 0.85%
18
info HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT B
4,206,938 0.72%
19
info นางจันทิมา องค์โฆษิต
4,033,825 0.69%
20
info นางอุบล จิระมงคล
3,644,875 0.62%
21
info น.ส.จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี
3,578,125 0.61%
22
info นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
3,573,550 0.61%
23
info OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
3,381,600 0.58%
24
info น.ส.พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี
3,136,625 0.53%
25
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2,975,500 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-23
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com