หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KBS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KBS | งบการเงิน KBS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
165,307,800 27.55%
2
info MITSUI & CO.,LTD.
66,666,666 11.11%
3
info MITSUI SUGAR CO.,LTD.
33,333,334 5.56%
4
info นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์
21,612,500 3.6%
5
info บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
16,822,100 2.8%
6
info นายกันย์ ถวิลเติมทรัพย์
16,228,500 2.7%
7
info นายสมชัย ถวิลเติมทรัพย์
15,428,500 2.57%
8
info นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
15,228,500 2.54%
9
info น.ส.ชลนที ถวิลเติมทรัพย์
15,228,500 2.54%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
14,928,200 2.49%
11
info บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด
12,000,000 2%
12
info นายธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์
10,671,000 1.78%
13
info นายพนัส รุ่งนพคุณศรี
8,103,700 1.35%
14
info น.ส.จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์
7,500,000 1.25%
15
info นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์
7,500,000 1.25%
16
info นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
6,125,000 1.02%
17
info นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์
6,125,000 1.02%
18
info บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด
5,887,500 0.98%
19
info นายสมชาย พลาบดีวัฒน
5,700,000 0.95%
20
info นางธาริณี เสริมลีลาธรรม
4,375,000 0.73%
21
info นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
3,931,250 0.66%
22
info นายสมศักดิ์ เพชรศิริพันธุ์
3,700,000 0.62%
23
info นายวรพงศ์ อัศวนิเวศน์
3,160,400 0.53%
24
info นายกฤติน ลิขิตสถาพร
3,022,500 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com