หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JUTHA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JUTHA | งบการเงิน JUTHA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
31,665,220 22.91%
2
info น.ส.เกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข
15,715,000 11.37%
3
info นางปริยนาฏ ยังส์
12,068,200 8.73%
4
info นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล
4,333,100 3.13%
5
info นายนิติ ถาวร
2,000,000 1.45%
6
info นายสุชาติ หวังสว่างกุล
1,916,800 1.39%
7
info พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ
1,803,176 1.3%
8
info นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์
1,666,300 1.21%
9
info บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1,600,000 1.16%
10
info นายพนัส รุ่งนพคุณศรี
1,442,700 1.04%
11
info นางลินจง พิจิตรพงศ์ชัย
1,300,000 0.94%
12
info นายชนิตร เพ็ญชาติ
1,150,000 0.83%
13
info นายสมชาย ปัดภัย
1,060,000 0.77%
14
info น.ส.ชนาทิพ เพ็ญชาติ
1,000,000 0.72%
15
info นางชนาทิพ เสถียรไทย
1,000,000 0.72%
16
info นายจิรชนม์ เสรีวิชยสวัสดิ์
950,000 0.69%
17
info นายศรัณย์ เพ็ญชาติ
935,400 0.68%
18
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
886,400 0.64%
19
info นายประชา ชัยสุวรรณ
857,100 0.62%
20
info นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์
758,600 0.55%
21
info นางอัญชิสา รุทคูเนน
697,300 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com