หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JUBILE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JUBILE | งบการเงิน JUBILE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2013 0000
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวิโรจน์ พรประกฤต
65,467,400 37.57%
2
info นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
12,249,000 7.03%
3
info นายมนต์ชัย ลีศิริกุล
7,000,000 4.02%
4
info น.ส.อัญรัตน์ พรประกฤต
6,249,000 3.59%
5
info นายอัครพงศ์ พรประกฤต
6,007,500 3.45%
6
info น.ส.อรรัตน์ พรประกฤต
5,505,000 3.16%
7
info นายคเชนทร์ เบญจกุล
5,344,300 3.07%
8
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
5,200,000 2.98%
9
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.
3,379,700 1.94%
10
info นายจรัสพัณ ปัญจทรัพย์
3,300,000 1.89%
11
info นายณภัทร ปัญจคุณาธร
2,420,000 1.39%
12
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
2,157,700 1.24%
13
info นางฉันทนา ลือขจรชัย
2,050,000 1.18%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
1,777,400 1.02%
15
info นายธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์
1,463,000 0.84%
16
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
1,390,600 0.8%
17
info นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
1,350,100 0.77%
18
info นายพีรนาถ โชควัฒนา
1,208,300 0.69%
19
info นายพิพัฒน์ เจียกภาพร
1,113,500 0.64%
20
info นายสุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์
1,050,000 0.6%
21
info นางพรวิไล เลิศโกวิทย์
1,000,000 0.57%
22
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
921,100 0.53%
23
info นายกฤษฎา ธีราโมกข์
910,000 0.52%
24
info นายตะวันทอง นาวาบุญนิยม
884,000 0.51%
25
info นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล
883,600 0.51%
26
info น.ส.ณัฐวิภา เบญจกุล
878,600 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com