หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JMART

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JMART | งบการเงิน JMART | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
110,241,764 15.01%
2
info น.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา
85,873,487 11.7%
3
info นายเอกชัย สุขุมวิทยา
69,230,000 9.43%
4
info น.ส.จุฑามาศ สุขุมวิทยา
58,267,575 7.94%
5
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
57,400,000 7.82%
6
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
18,612,400 2.53%
7
info นายพีรนาถ โชควัฒนา
16,811,192 2.29%
8
info นายจิตติพร จันทรัช
15,545,000 2.12%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
12,697,397 1.73%
10
info นายสันติ โกวิทจินดาชัย
10,852,917 1.48%
11
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
8,543,000 1.16%
12
info นายสมศักดิ์ ติรกานันท์
7,844,414 1.07%
13
info นายณภัทร ปัญจคุณาธร
7,800,000 1.06%
14
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.
6,644,146 0.9%
15
info บริษัท หลานปู่ จำกัด
5,325,420 0.73%
16
info น.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์
5,036,635 0.69%
17
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4,876,533 0.66%
18
info กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
4,662,400 0.63%
19
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
4,348,845 0.59%
20
info กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล
4,065,283 0.55%
21
info นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย
4,000,000 0.54%
22
info นางภาณี ศรีสุวัฒน์
3,949,140 0.54%
23
info นายอดิศักดิ์ นาคเนาวทิม
3,729,571 0.51%
24
info นายอรุณ ไชยศิรินนท์
3,716,000 0.51%
25
info นายอานนท์ ไพจิตโรจนา
3,680,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com