หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JCT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JCT | งบการเงิน JCT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวีระ อรุณวัฒนาพร
2,886,452 21.38%
2
info นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร
1,706,250 12.64%
3
info นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร
1,706,250 12.64%
4
info นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์
1,656,250 12.27%
5
info น.ส.เอมวลี เจียระพฤฒ
928,856 6.88%
6
info นายชาตรี เจียระพฤฒ
849,100 6.29%
7
info นายวุฒิสันต์ เจียระพฤฒ
488,835 3.62%
8
info นายเจตน์ เจียระพฤฒ
383,000 2.84%
9
info น.ส.มาลินี เจียระพฤฒ
314,750 2.33%
10
info นางนันทนา อรุณวัฒนาพร
281,935 2.09%
11
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
208,300 1.54%
12
info นายวีระ วศินวรรธนะ
115,800 0.86%
13
info น.ส.อัญชลี เจียระพฤฒ
112,500 0.83%
14
info นายกำจร อรุณวิไลรัตน์
110,000 0.81%
15
info นายอนุรุท พรมมี
100,900 0.75%
16
info ด.ญ.อลิดา โชตินันทเศรษฐ์
100,000 0.74%
17
info ด.ญ.อลิชา โชตินันทเศรษฐ์
100,000 0.74%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com