หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JAS ปี 2018

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JAS | งบการเงิน JAS | ข้อมูลผู้ถือหุ้น JAS
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพิชญ์ โพธารามิก โพธารามิก
4,294,967,295 57.9%
2
info บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S
478,320,400 6.45%
3
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
315,567,971 4.25%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
241,115,250 3.25%
5
info นายทิศชวน นานาวราทร
91,500,000 1.23%
6
info นายพิธาน องค์โฆษิต
77,098,500 1.04%
7
info นายจิรสิทธ วุฒิไกร
62,000,000 0.84%
8
info นางธัญญา ตู้จินดา
59,965,000 0.81%
9
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
47,006,000 0.63%
10
info บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
38,100,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com