หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JAS ปี 2017

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JAS | งบการเงิน JAS | ข้อมูลผู้ถือหุ้น JAS
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพิชญ์ โพธารามิก โพธารามิก
4,294,967,295 66.13%
2
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
222,147,771 3.42%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
184,256,565 2.84%
4
info นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
63,989,800 0.99%
5
info นายทิศชวน นานาวราทร
51,000,000 0.79%
6
info นายพิธาน องค์โฆษิต
50,528,300 0.78%
7
info นางธัญญา ตู้จินดา
39,000,000 0.6%
8
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
35,979,000 0.55%
9
info นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย
33,300,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com