หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JAS ปี 2015

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JAS | งบการเงิน JAS | ข้อมูลผู้ถือหุ้น JAS
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพิชญ์ โพธารามิก
1,844,046,870 25.84%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
374,427,405 5.25%
3
info ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD
343,533,500 4.81%
4
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
219,699,551 3.08%
5
info Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund
150,184,200 2.1%
6
info บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
142,730,000 2%
7
info CHASE NOMINEES LIMITED
135,527,653 1.9%
8
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
115,611,377 1.62%
9
info นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล
111,921,500 1.57%
10
info บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
63,094,600 0.88%
11
info นายทิศชวน นานาวราทร
53,900,000 0.76%
12
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
42,947,630 0.6%
13
info นายสิทธิชัย มาธนชัย
35,960,500 0.5%
14
info NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT
35,926,600 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-03
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com