หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JAS ปี 2013

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JAS | งบการเงิน JAS | ข้อมูลผู้ถือหุ้น JAS
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพิชญ์ โพธารามิก
1,844,046,870 25.84%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
685,328,832 9.6%
3
info ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD
304,233,500 4.26%
4
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
225,424,780 3.16%
5
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
219,713,700 3.08%
6
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
164,047,134 2.3%
7
info HSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A
129,319,100 1.81%
8
info นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล
120,997,800 1.7%
9
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
115,611,377 1.62%
10
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
99,287,100 1.39%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
93,638,080 1.31%
12
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND
75,153,300 1.05%
13
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
72,217,300 1.01%
14
info NORTRUST NOMINEES LTD.
68,273,700 0.96%
15
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
66,769,700 0.94%
16
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
59,816,700 0.84%
17
info น.ส.กันธิมา พรศรีนิยม
53,000,000 0.74%
18
info RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
49,939,419 0.7%
19
info นางวลัยพร สมภักดี
49,243,500 0.69%
20
info CHASE NOMINEES LIMITED 1
47,680,779 0.67%
21
info CHASE NOMINEES LIMITED 15
46,276,065 0.65%
22
info EAST FOURTEEN LIMITED-FORWARD INTERNATIONAL DIVIDEND FUND
45,305,325 0.63%
23
info นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล
45,001,000 0.63%
24
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
41,978,096 0.59%
25
info นายสิทธิชัย มาธนชัย
41,871,600 0.59%
26
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
39,454,900 0.55%
27
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
38,895,390 0.54%
28
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-MELBOURNE BRANCH FUTURE FUND CLIENTS
37,201,100 0.52%
29
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกา
36,555,500 0.51%
30
info กองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
36,362,900 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com