หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JAS

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น JAS | งบการเงิน JAS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพิชญ์ โพธารามิก โพธารามิก
4,294,967,295 57.9%
2
info บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S
478,320,400 6.45%
3
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
315,567,971 4.25%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
241,115,250 3.25%
5
info นายทิศชวน นานาวราทร
91,500,000 1.23%
6
info นายพิธาน องค์โฆษิต
77,098,500 1.04%
7
info นายจิรสิทธ วุฒิไกร
62,000,000 0.84%
8
info นางธัญญา ตู้จินดา
59,965,000 0.81%
9
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
47,006,000 0.63%
10
info บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
38,100,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com