หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ IVL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น IVL | งบการเงิน IVL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
3,466,946,399 64.06%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
377,814,397 6.98%
3
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
253,199,038 4.68%
4
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
97,160,965 1.8%
5
info STATE STREET EUROPE LIMITED
61,466,846 1.14%
6
info GIC PRIVATE LIMITED
54,075,490 1%
7
info CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED
34,179,961 0.63%
8
info CHASE NOMINEES LIMITED
30,993,543 0.57%
9
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
28,076,041 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com