หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ITD

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ITD | งบการเงิน ITD | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายเปรมชัย กรรณสูต
785,494,526 14.88%
2
info นางนิจพร จรณะจิตต์
371,698,140 7.04%
3
info นายวิชัย วชิรพงศ์
228,148,600 4.32%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
180,272,538 3.41%
5
info นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา
144,865,500 2.74%
6
info นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ
80,452,400 1.52%
7
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
69,000,000 1.31%
8
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
63,262,733 1.2%
9
info นางวลัยพร สมภักดี
60,570,700 1.15%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
52,635,515 1%
11
info น.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์
50,614,391 0.96%
12
info น.ส.วลัยทิพย์ จรณะจิตต์
50,414,391 0.95%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
46,526,600 0.88%
14
info นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์
45,004,150 0.85%
15
info น.ส.ปราชญา กรรณสูต
38,839,766 0.74%
16
info บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
34,680,000 0.66%
17
info น.ส.ชไมมาส กรรณสูต
33,594,681 0.64%
18
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
30,208,267 0.57%
19
info นายธนพล เลิศนันทปัญญา
28,500,000 0.54%
20
info นายธรณิศ กรรณสูต
28,210,960 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-31
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com