หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ITD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ITD | งบการเงิน ITD | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายเปรมชัย กรรณสูต
785,494,526 14.88%
2
info นางนิจพร จรณะจิตต์
371,698,140 7.04%
3
info นายวิชัย วชิรพงศ์
228,148,600 4.32%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
180,272,538 3.41%
5
info นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา
144,865,500 2.74%
6
info นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ
80,452,400 1.52%
7
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
69,000,000 1.31%
8
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
63,262,733 1.2%
9
info นางวลัยพร สมภักดี
60,570,700 1.15%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
52,635,515 1%
11
info น.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์
50,614,391 0.96%
12
info น.ส.วลัยทิพย์ จรณะจิตต์
50,414,391 0.95%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
46,526,600 0.88%
14
info นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์
45,004,150 0.85%
15
info น.ส.ปราชญา กรรณสูต
38,839,766 0.74%
16
info บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
34,680,000 0.66%
17
info น.ส.ชไมมาส กรรณสูต
33,594,681 0.64%
18
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
30,208,267 0.57%
19
info นายธนพล เลิศนันทปัญญา
28,500,000 0.54%
20
info นายธรณิศ กรรณสูต
28,210,960 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-31
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com