หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ IT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น IT | งบการเงิน IT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
111,666,601 38.99%
2
info นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
19,823,881 6.92%
3
info นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์
7,942,800 2.77%
4
info น.ส.พิรดา อิงค์ธเนศ
7,000,000 2.44%
5
info นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร
4,655,699 1.63%
6
info นายทวีป วังเกียรติกุล
4,067,000 1.42%
7
info นายสิทธิชัย มาธนชัย
4,061,000 1.42%
8
info บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด
3,541,218 1.24%
9
info บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
3,541,015 1.24%
10
info น.ส.พรวลัญช์ พานิชภักดี
3,500,000 1.22%
11
info นายเชาวน์ อิงค์ธเนศ
3,060,000 1.07%
12
info น.อ.หญิงอิศรญา สุขเจริญ
2,849,401 0.99%
13
info นายธนธร ทั่งทอง
2,750,000 0.96%
14
info นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
2,738,500 0.96%
15
info นายจุลเมตต์ หาญชัยกุล
2,400,000 0.84%
16
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
2,289,478 0.8%
17
info นายสุชาติ พานิชภักดี
2,100,040 0.73%
18
info นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
2,085,200 0.73%
19
info นางเสาวนีย์ จิตรยรรยง
2,022,836 0.71%
20
info นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2,012,354 0.7%
21
info นางลินจง พิจิตรพงศ์ชัย
2,000,000 0.7%
22
info นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์
1,971,000 0.69%
23
info นายสิทธิชัย บุญเสริมมิตร
1,650,000 0.58%
24
info นายพิศณุ โชควัฒนา
1,644,224 0.57%
25
info MR.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN
1,632,100 0.57%
26
info บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด
1,547,508 0.54%
27
info นายสุจินต์ จิตรยรรยง
1,510,040 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com