หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ IRPC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น IRPC | งบการเงิน IRPC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4,294,967,295 48.05%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
2,075,775,090 10.16%
3
info STATE STREET EUROPE LIMITED
450,471,286 2.2%
4
info สำนักงานประกันสังคม
282,698,200 1.38%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
247,634,398 1.21%
6
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
215,262,797 1.05%
7
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
188,807,877 0.92%
8
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
135,900,200 0.67%
9
info UBS AG LONDON BRANCH
126,209,067 0.62%
10
info N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC
109,041,951 0.53%
11
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
106,064,300 0.52%
12
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
104,884,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com