หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ INTUCH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น INTUCH | งบการเงิน INTUCH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD
673,348,264 21%
2
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
509,766,840 15.9%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
447,187,946 13.95%
4
info บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด
115,485,120 3.6%
5
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
79,261,325 2.47%
6
info สำนักงานประกันสังคม
44,140,100 1.38%
7
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
33,311,500 1.04%
8
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
30,930,800 0.96%
9
info นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ
26,329,500 0.82%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
24,948,843 0.78%
11
info STATE STREET EUROPE LIMITED
19,618,521 0.61%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-20
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com