หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ INTUCH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น INTUCH | งบการเงิน INTUCH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD
673,348,264 21%
2
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
509,766,840 15.9%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
447,187,946 13.95%
4
info บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด
115,485,120 3.6%
5
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
79,261,325 2.47%
6
info สำนักงานประกันสังคม
44,140,100 1.38%
7
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
33,311,500 1.04%
8
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
30,930,800 0.96%
9
info นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ
26,329,500 0.82%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
24,948,843 0.78%
11
info STATE STREET EUROPE LIMITED
19,618,521 0.61%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-20
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com