หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ IFEC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น IFEC | งบการเงิน IFEC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายทวิช เตชะนาวากุล
202,616,800 10.03%
2
info นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
86,834,395 4.3%
3
info นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์
57,881,638 2.86%
4
info นายอนันต์ ตันตสิรินทร์
51,422,600 2.54%
5
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
42,353,459 2.1%
6
info นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์
38,500,000 1.91%
7
info CHASE NOMINEES LIMITED
19,777,600 0.98%
8
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
17,177,405 0.85%
9
info นางลลิลฑิพย์ ทิตระกูล
16,804,538 0.83%
10
info นางจิดาภา กันตสุสิระ
16,550,000 0.82%
11
info บริษัท ณุศาบุรี จำกัด
15,356,600 0.76%
12
info นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ
15,300,000 0.76%
13
info นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
14,690,468 0.73%
14
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
13,000,000 0.64%
15
info นายธีติพันธ์ เทพผดุงพร
12,400,000 0.61%
16
info นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์
11,278,702 0.56%
17
info น.ส.นันทินี เทพผดุงพร
10,864,514 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com