หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ HFT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น HFT | งบการเงิน HFT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.
332,000,000 50.42%
2
info นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
16,500,000 2.51%
3
info นายสมชาย ปัดภัย
15,403,000 2.34%
4
info MRS.HSIN-MEI YEN HSIEH
15,018,000 2.28%
5
info นายระวิ เกษมศานติ์
10,500,000 1.59%
6
info นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล
8,960,000 1.36%
7
info นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์
8,900,000 1.35%
8
info นายวีรเทพ ประพฤทธิพงษ์
5,700,000 0.87%
9
info นางปิยะมาศ ประพฤทธิพงษ์
5,700,000 0.87%
10
info MR.CHIH-CHE YEN
5,150,000 0.78%
11
info MRS.CHIN-LIEN YEN HUANG
5,150,000 0.78%
12
info MR.SHIH-HUNG YEN
5,150,000 0.78%
13
info MRS.HSIU-HSIA YEN LIN
5,000,000 0.76%
14
info MR.CHUN-KAI YEN
5,000,000 0.76%
15
info MR.JUI-HSIEN YEN
5,000,000 0.76%
16
info STATE STREET EUROPE LIMITED
4,730,784 0.72%
17
info นายณัฐพล ทรงสายชลชัย
4,659,400 0.71%
18
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,632,100 0.7%
19
info นายธีระวุฒิ นวลแสง
4,533,000 0.69%
20
info นายกำจร อรุณวิไลรัตน์
4,138,100 0.63%
21
info น.ส.ฐิติกุล แซ่เกียง
3,950,000 0.6%
22
info นายพลเดช อรุณวิไลรัตน์
3,950,000 0.6%
23
info นายอนุชิต กิจธารทอง
3,500,000 0.53%
24
info นายพลเทพ ตัณธวัชชารมน์
3,490,000 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com