หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ HFT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น HFT | งบการเงิน HFT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.
332,000,000 50.42%
2
info นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
16,500,000 2.51%
3
info นายสมชาย ปัดภัย
15,403,000 2.34%
4
info MRS.HSIN-MEI YEN HSIEH
15,018,000 2.28%
5
info นายระวิ เกษมศานติ์
10,500,000 1.59%
6
info นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล
8,960,000 1.36%
7
info นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์
8,900,000 1.35%
8
info นายวีรเทพ ประพฤทธิพงษ์
5,700,000 0.87%
9
info นางปิยะมาศ ประพฤทธิพงษ์
5,700,000 0.87%
10
info MR.CHIH-CHE YEN
5,150,000 0.78%
11
info MRS.CHIN-LIEN YEN HUANG
5,150,000 0.78%
12
info MR.SHIH-HUNG YEN
5,150,000 0.78%
13
info MRS.HSIU-HSIA YEN LIN
5,000,000 0.76%
14
info MR.CHUN-KAI YEN
5,000,000 0.76%
15
info MR.JUI-HSIEN YEN
5,000,000 0.76%
16
info STATE STREET EUROPE LIMITED
4,730,784 0.72%
17
info นายณัฐพล ทรงสายชลชัย
4,659,400 0.71%
18
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,632,100 0.7%
19
info นายธีระวุฒิ นวลแสง
4,533,000 0.69%
20
info นายกำจร อรุณวิไลรัตน์
4,138,100 0.63%
21
info น.ส.ฐิติกุล แซ่เกียง
3,950,000 0.6%
22
info นายพลเดช อรุณวิไลรัตน์
3,950,000 0.6%
23
info นายอนุชิต กิจธารทอง
3,500,000 0.53%
24
info นายพลเทพ ตัณธวัชชารมน์
3,490,000 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com