หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ HEMRAJ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น HEMRAJ | งบการเงิน HEMRAJ | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
4,294,967,295 69.38%
2
info THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR
426,589,495 4.4%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
392,558,787 4.04%
4
info บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อลูกค้า
294,364,867 3.03%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
259,314,400 2.67%
6
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
164,528,700 1.7%
7
info บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
83,306,900 0.86%
8
info บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
72,121,000 0.74%
9
info JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
66,793,000 0.69%
10
info นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
64,803,500 0.67%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
56,517,334 0.58%
12
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
53,000,000 0.55%
13
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
52,443,200 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-01
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com