หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ HANA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น HANA | งบการเงิน HANA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info OMAC (HK) LIMITED
172,480,000 21.43%
2
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
85,191,900 10.58%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
79,318,468 9.85%
4
info บริษัท โอแมค จำกัด
40,939,360 5.09%
5
info RAINBOW JOY LIMITED
40,000,000 4.97%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
39,377,850 4.89%
7
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
20,533,800 2.55%
8
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
16,196,600 2.01%
9
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH
10,989,500 1.37%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
10,454,177 1.3%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
9,091,100 1.13%
12
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
9,005,200 1.12%
13
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
8,780,200 1.09%
14
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
8,512,500 1.06%
15
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT
7,716,019 0.96%
16
info นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์
5,400,000 0.67%
17
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON FOR MAS
5,350,900 0.66%
18
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5,125,500 0.64%
19
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5,061,400 0.63%
20
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
4,643,900 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com