หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ HANA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น HANA | งบการเงิน HANA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info OMAC (HK) LIMITED
172,480,000 21.43%
2
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
85,191,900 10.58%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
79,318,468 9.85%
4
info บริษัท โอแมค จำกัด
40,939,360 5.09%
5
info RAINBOW JOY LIMITED
40,000,000 4.97%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
39,377,850 4.89%
7
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
20,533,800 2.55%
8
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
16,196,600 2.01%
9
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH
10,989,500 1.37%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
10,454,177 1.3%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
9,091,100 1.13%
12
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
9,005,200 1.12%
13
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
8,780,200 1.09%
14
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
8,512,500 1.06%
15
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT
7,716,019 0.96%
16
info นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์
5,400,000 0.67%
17
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON FOR MAS
5,350,900 0.66%
18
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5,125,500 0.64%
19
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5,061,400 0.63%
20
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
4,643,900 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com