หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GRAMMY

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GRAMMY | งบการเงิน GRAMMY | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
392,834,599 47.91%
2
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
133,051,623 16.23%
3
info นายณัฐพล จุฬางกูร
80,774,500 9.85%
4
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
24,437,800 2.98%
5
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
22,932,520 2.8%
6
info นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
22,720,000 2.77%
7
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
12,278,693 1.5%
8
info นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
9,000,000 1.1%
9
info นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม
9,000,000 1.1%
10
info น.ส.ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม
7,969,873 0.97%
11
info น.ส.อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม
7,969,872 0.97%
12
info นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
6,930,856 0.85%
13
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
5,306,400 0.65%
14
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
5,001,200 0.61%
15
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
4,816,500 0.59%
16
info นายกิตติ งามมหรัตน์
4,795,900 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com