หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GPSC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GPSC | งบการเงิน GPSC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
340,565,223 22.73%
2
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
338,266,861 22.58%
3
info บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
311,425,457 20.79%
4
info บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
133,468,059 8.91%
5
info นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
55,023,000 3.67%
6
info สำนักงานประกันสังคม
24,712,300 1.65%
7
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
21,926,300 1.46%
8
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
12,640,500 0.84%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
12,239,312 0.82%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
9,957,200 0.66%
11
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7,933,300 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com