หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GLOW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GLOW | งบการเงิน GLOW | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
740,759,773 50.64%
2
info ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.
270,216,260 18.47%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
105,546,280 7.22%
4
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
38,800,189 2.65%
5
info STATE STREET EUROPE LIMITED
32,435,840 2.22%
6
info สำนักงานประกันสังคม
31,505,400 2.15%
7
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
14,182,600 0.97%
8
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
12,533,900 0.86%
9
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
11,493,700 0.79%
10
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
9,656,700 0.66%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com