หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GLOBAL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GLOBAL | งบการเงิน GLOBAL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1,153,005,274 30.02%
2
info น.ส.กุณฑี สุริยวนากุล
451,688,627 11.76%
3
info นายเกรียงไกร สุริยวนากุล
446,250,960 11.62%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
162,740,148 4.24%
5
info นายก้องภพ สุริยวนากุล
151,199,997 3.94%
6
info น.ส.ชามา สุริยวนากุล
149,940,000 3.9%
7
info ด.ช.กอกฤษต สุริยวนากุล
148,837,500 3.87%
8
info สำนักงานประกันสังคม
106,074,377 2.76%
9
info นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล
76,331,050 1.99%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
56,111,024 1.46%
11
info นางพิชญา พูลลาภ
53,091,648 1.38%
12
info นายบุญยง ธัญญะวุฒิ
45,660,699 1.19%
13
info นางรัตนาวดี สุริยวนากุล
27,563,822 0.72%
14
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
27,437,579 0.71%
15
info นายอนวัช สุริยวนากุล
21,589,445 0.56%
16
info นายวิทูร สุริยวนากุล
19,358,658 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com