หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GL | งบการเงิน GL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.
402,565,553 26.39%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
216,298,337 14.18%
3
info SIX SIS LTD
185,852,842 12.18%
4
info บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด
158,911,191 10.42%
5
info DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS
98,277,757 6.44%
6
info นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา
42,818,400 2.81%
7
info บริษัท คูการ์ แปซิฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด
39,922,263 2.62%
8
info MLPFS CITIBANK-THB HOLD ACCOUNT FOR CLIENTS
35,074,500 2.3%
9
info บริษัท เค.อาร์.แคปิตอล จำกัด
35,000,000 2.29%
10
info นายณัฐพล ทรงสายชลชัย
13,060,700 0.86%
11
info บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
10,618,979 0.7%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED
7,662,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com