หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GENCO

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GENCO | งบการเงิน GENCO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info กระทรวงอุตสาหกรรม
150,000,000 13.37%
2
info นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
84,249,600 7.51%
3
info นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ
50,060,063 4.46%
4
info น.ส.นันทกาญจน์ ทองประพาฬ
46,090,595 4.11%
5
info นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
36,669,600 3.27%
6
info น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์
36,304,000 3.23%
7
info น.ส.ธนิสรา ลิ้มสวาท
36,222,442 3.23%
8
info นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ
18,000,000 1.6%
9
info นายจันทร์สิริ มณีฉาย
17,100,042 1.52%
10
info การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15,000,000 1.34%
11
info นายคงธน ตรงจิตวิกรัย
12,350,027 1.1%
12
info น.ส.วราพร สุวรรณเทวรัตน์
11,386,400 1.01%
13
info น.ส.รัตนา เอื้อเสริมพงศ์
10,500,000 0.94%
14
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
9,570,425 0.85%
15
info บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
8,974,600 0.8%
16
info นางสมบัติ อินทร์ขาว
7,962,259 0.71%
17
info นายวิรัช บรรยงคนันท์
7,761,000 0.69%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com