หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ FORTH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น FORTH | งบการเงิน FORTH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพงษ์ชัย อมตานนท์
366,744,400 38.2%
2
info นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
59,465,500 6.19%
3
info นายแกลิก อมตานนท์
57,924,000 6.03%
4
info นางวันทนา อมตานนท์
34,089,600 3.55%
5
info นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา
32,431,900 3.38%
6
info นายบุญยงค์ นินเนินนนท์
31,455,100 3.28%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
26,039,600 2.71%
8
info นางมาทินี วันดีภิรมย์
24,750,400 2.58%
9
info นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล
17,366,700 1.81%
10
info นายอติคุณ ทองแตง
17,350,850 1.81%
11
info น.ส.วิอร ทองแตง
17,350,850 1.81%
12
info นายกำธร ลีลาธีระกุล
14,943,700 1.56%
13
info นายอัฐ ทองแตง
13,945,450 1.45%
14
info นางวิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์
13,350,000 1.39%
15
info นายอิทธิ ทองแตง
12,590,950 1.31%
16
info นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
11,361,400 1.18%
17
info นางธารินี เสนจันทร์ฒิไชย
11,230,000 1.17%
18
info นางมาลี วรปัญญา
9,264,600 0.97%
19
info นายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม
9,100,000 0.95%
20
info นางดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ
8,876,500 0.92%
21
info นายทนง พิทยะ
7,495,300 0.78%
22
info น.ส.บุญญนิตย์ นินเนินนนท์
6,440,300 0.67%
23
info REXXAM CO., LTD.
6,000,000 0.63%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com