หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ FER

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น FER | งบการเงิน FER | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง
233,000,000 7.69%
2
info นายสุวิชา พานิชผล
163,910,000 5.41%
3
info นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์
133,333,333 4.4%
4
info น.ส.นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา
107,666,733 3.55%
5
info นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ
100,000,033 3.3%
6
info นายธีรพล นพรัมภา
100,000,000 3.3%
7
info น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา
80,000,000 2.64%
8
info นายวิชัย ชัยพิทักษ์พร
75,235,100 2.48%
9
info น.ส.ฐิติพร เพชรโลหะกุล
72,754,400 2.4%
10
info นายทิม นพรัมภา
70,000,000 2.31%
11
info นายปรีชา มาตสิมา
45,289,800 1.49%
12
info น.ส.มนัญญา พลากรกิจวัฒนา
39,100,000 1.29%
13
info นายตรีภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
36,597,800 1.21%
14
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
35,627,848 1.18%
15
info บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด(มหาชน)
30,000,000 0.99%
16
info นายสุพจน์ ตันยงค์เวช
29,878,000 0.99%
17
info นายทวีชัย ชัยพิทักษ์พร
26,510,200 0.88%
18
info นายระเฑียร ศรีมงคล
26,300,000 0.87%
19
info บริษัท เอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
25,697,300 0.85%
20
info นายสมสวัสดิ์ รอดศัตรู
25,000,000 0.83%
21
info นายณัฐพงษ์ จันทเวทย์ศิริ
22,000,000 0.73%
22
info น.ส.ภิญญดาพัชญ์ สิทธิพงศ์ธนกุล
21,400,000 0.71%
23
info น.ส.ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน
17,000,000 0.56%
24
info นางมัลลิกา ภู่พันธ์ตระกูล
15,971,600 0.53%
25
info นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ
15,602,600 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com