หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ FER

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น FER | งบการเงิน FER | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง
233,000,000 7.69%
2
info นายสุวิชา พานิชผล
163,910,000 5.41%
3
info นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์
133,333,333 4.4%
4
info น.ส.นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา
107,666,733 3.55%
5
info นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ
100,000,033 3.3%
6
info นายธีรพล นพรัมภา
100,000,000 3.3%
7
info น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา
80,000,000 2.64%
8
info นายวิชัย ชัยพิทักษ์พร
75,235,100 2.48%
9
info น.ส.ฐิติพร เพชรโลหะกุล
72,754,400 2.4%
10
info นายทิม นพรัมภา
70,000,000 2.31%
11
info นายปรีชา มาตสิมา
45,289,800 1.49%
12
info น.ส.มนัญญา พลากรกิจวัฒนา
39,100,000 1.29%
13
info นายตรีภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
36,597,800 1.21%
14
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
35,627,848 1.18%
15
info บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด(มหาชน)
30,000,000 0.99%
16
info นายสุพจน์ ตันยงค์เวช
29,878,000 0.99%
17
info นายทวีชัย ชัยพิทักษ์พร
26,510,200 0.88%
18
info นายระเฑียร ศรีมงคล
26,300,000 0.87%
19
info บริษัท เอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
25,697,300 0.85%
20
info นายสมสวัสดิ์ รอดศัตรู
25,000,000 0.83%
21
info นายณัฐพงษ์ จันทเวทย์ศิริ
22,000,000 0.73%
22
info น.ส.ภิญญดาพัชญ์ สิทธิพงศ์ธนกุล
21,400,000 0.71%
23
info น.ส.ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน
17,000,000 0.56%
24
info นางมัลลิกา ภู่พันธ์ตระกูล
15,971,600 0.53%
25
info นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ
15,602,600 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com