หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ESTAR

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ESTAR | งบการเงิน ESTAR | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
2,192,260,984 43.65%
2
info บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
513,000,000 10.21%
3
info บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด
279,212,609 5.56%
4
info นายกฤตย์ รัตนรักษ์
131,058,500 2.61%
5
info นายทวี หาญไกรวิไลย์
100,000,200 1.99%
6
info BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC
49,400,000 0.98%
7
info บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด
42,923,612 0.85%
8
info บริษัท สตาร์บล็อค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
42,000,000 0.84%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
40,293,092 0.8%
10
info นายสุชาติ หวังสว่างกุล
33,018,800 0.66%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com