หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ESSO

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ESSO | งบการเงิน ESSO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.
2,283,750,000 65.99%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
229,632,897 6.64%
3
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
126,875,000 3.67%
4
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
126,875,000 3.67%
5
info นายสันติ สิงหวังชา
35,027,000 1.01%
6
info นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
31,175,900 0.9%
7
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
28,935,277 0.84%
8
info ม.ล.กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ
22,000,000 0.64%
9
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
21,529,834 0.62%
10
info นางวัชณี สิงหวังชา
21,400,000 0.62%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
20,831,377 0.6%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED
17,833,080 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com