หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ EASTW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น EASTW | งบการเงิน EASTW | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info การประปาส่วนภูมิภาค
668,800,000 40.2%
2
info บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
311,443,190 18.72%
3
info การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
76,000,000 4.57%
4
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
37,749,800 2.27%
5
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
31,912,300 1.92%
6
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
29,812,100 1.79%
7
info กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta
29,753,900 1.79%
8
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
27,505,000 1.65%
9
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
27,465,700 1.65%
10
info นายมิน เธียรวร
21,000,000 1.26%
11
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
17,846,805 1.07%
12
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
14,204,450 0.85%
13
info AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P
13,501,600 0.81%
14
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
12,514,000 0.75%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-06
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com