หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ EASON

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น EASON | งบการเงิน EASON | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด
177,591,431 31.33%
2
info นายคณพศ นิจสิริภัช
75,153,756 13.26%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
26,270,458 4.64%
4
info น.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม
25,415,900 4.48%
5
info MIKI & CO.,LTD.
14,892,500 2.63%
6
info นายภัชริ นิจสิริภัช
13,631,500 2.41%
7
info นายพลภัทร นิจสิริภัช
11,782,203 2.08%
8
info น.ส.อลิศา นิจสิริภัช
10,464,500 1.85%
9
info นายสุฤทธิ์ อภิวันท์
9,447,168 1.67%
10
info น.ส.กัญฐณา นิจสิริภัช
9,000,000 1.59%
11
info นายแสงชัย อนันตวัชกร
7,373,330 1.3%
12
info นายศรีศักร เดชกิจวิกรม
7,369,700 1.3%
13
info นายวิบูลย์ โล่ประคอง
7,227,300 1.28%
14
info น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล
6,655,667 1.17%
15
info นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ
5,256,521 0.93%
16
info นายสมบูรณ์ โล่ประคอง
5,128,200 0.9%
17
info เรือตรีกิตติ ศรีศุกรี
4,600,000 0.81%
18
info น.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต
4,503,668 0.79%
19
info น.ส.ฉันทิมา คู่อรุณ
4,260,000 0.75%
20
info นางรพีพรรณ อนันตวัชกร
4,170,000 0.74%
21
info นายจิตติ เอกแสงกุล
4,101,490 0.72%
22
info นายสุเมธ สุวภัทราชัย
4,060,686 0.72%
23
info น.ส.สาธิตา จิรพัฒนกุล
4,001,331 0.71%
24
info นายกฤษฎา เสถียรโสภณ
3,746,820 0.66%
25
info น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี
3,650,000 0.64%
26
info น.ส.กรุณา อนันตวัชกร
3,500,000 0.62%
27
info น.ส.พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร
3,173,950 0.56%
28
info นายอรุณ รัตนปัญญารัตน์
3,150,000 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com