หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ EASON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น EASON | งบการเงิน EASON | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด
152,581,899 32.71%
2
info นายคณพศ นิจสิริภัช
53,822,087 11.54%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
25,578,834 5.48%
4
info MIKI & CO.,LTD.
14,892,500 3.19%
5
info น.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม
14,851,300 3.18%
6
info นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ
12,862,221 2.76%
7
info นายศรีศักร เดชกิจวิกรม
7,500,000 1.61%
8
info นายภัชริ นิจสิริภัช
5,200,000 1.11%
9
info น.ส.กัญฐณา นิจสิริภัช
5,000,000 1.07%
10
info น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล
4,545,299 0.97%
11
info นายจิตติ เอกแสงกุล
4,101,490 0.88%
12
info นายสุเมธ สุวภัทราชัย
4,060,686 0.87%
13
info น.ส.สาธิตา จิรพัฒนกุล
4,001,331 0.86%
14
info นายวศิน เดชกิจวิกรม
3,800,000 0.81%
15
info นายปกรณ์ ธีรธำรง
3,580,000 0.77%
16
info น.ส.กรุณา อนันตวัชกร
3,500,000 0.75%
17
info นางรพีพรรณ อนันตวัชกร
3,460,000 0.74%
18
info นายพลภัทร นิจสิริภัช
3,388,703 0.73%
19
info นายอรุณ รัตนปัญญารัตน์
3,150,000 0.68%
20
info นายช้อง จันทวรสุทธิ์
2,700,000 0.58%
21
info นายสนิท เอกแสงกุล
2,588,499 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com