หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ EASON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น EASON | งบการเงิน EASON | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด
177,591,431 31.33%
2
info นายคณพศ นิจสิริภัช
75,153,756 13.26%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
26,270,458 4.64%
4
info น.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม
25,415,900 4.48%
5
info MIKI & CO.,LTD.
14,892,500 2.63%
6
info นายภัชริ นิจสิริภัช
13,631,500 2.41%
7
info นายพลภัทร นิจสิริภัช
11,782,203 2.08%
8
info น.ส.อลิศา นิจสิริภัช
10,464,500 1.85%
9
info นายสุฤทธิ์ อภิวันท์
9,447,168 1.67%
10
info น.ส.กัญฐณา นิจสิริภัช
9,000,000 1.59%
11
info นายแสงชัย อนันตวัชกร
7,373,330 1.3%
12
info นายศรีศักร เดชกิจวิกรม
7,369,700 1.3%
13
info นายวิบูลย์ โล่ประคอง
7,227,300 1.28%
14
info น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล
6,655,667 1.17%
15
info นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ
5,256,521 0.93%
16
info นายสมบูรณ์ โล่ประคอง
5,128,200 0.9%
17
info เรือตรีกิตติ ศรีศุกรี
4,600,000 0.81%
18
info น.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต
4,503,668 0.79%
19
info น.ส.ฉันทิมา คู่อรุณ
4,260,000 0.75%
20
info นางรพีพรรณ อนันตวัชกร
4,170,000 0.74%
21
info นายจิตติ เอกแสงกุล
4,101,490 0.72%
22
info นายสุเมธ สุวภัทราชัย
4,060,686 0.72%
23
info น.ส.สาธิตา จิรพัฒนกุล
4,001,331 0.71%
24
info นายกฤษฎา เสถียรโสภณ
3,746,820 0.66%
25
info น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี
3,650,000 0.64%
26
info น.ส.กรุณา อนันตวัชกร
3,500,000 0.62%
27
info น.ส.พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร
3,173,950 0.56%
28
info นายอรุณ รัตนปัญญารัตน์
3,150,000 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com