หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ EARTH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น EARTH | งบการเงิน EARTH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
460,303,250 13.02%
2
info นายขจรพงศ์ คำดี
311,304,391 8.8%
3
info นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์
240,687,391 6.81%
4
info นายพิบูล พิหเคนทร์
237,151,491 6.71%
5
info นายพิพรรธ พิหเคนทร์
193,896,791 5.48%
6
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG
169,972,512 4.81%
7
info นายพัชวัฏ คุณชยางกูร
167,981,140 4.75%
8
info นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์
164,741,493 4.66%
9
info นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร
152,785,132 4.32%
10
info นายจิตตเกษม คุณชยางกูร
110,450,227 3.12%
11
info MRS.NURHAYATI MAHLAN ABDULLAH
105,565,714 2.98%
12
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
98,438,215 2.78%
13
info RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
90,065,714 2.55%
14
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
54,166,700 1.53%
15
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
53,731,560 1.52%
16
info นายกฤษกร เตชะวิบูลย์
46,800,000 1.32%
17
info บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
34,790,000 0.98%
18
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
27,100,000 0.77%
19
info UBS AG HONG KONG BRANCH
26,011,314 0.74%
20
info MRS.KAMSIAH RASYIDI HIDUP
25,565,715 0.72%
21
info บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)
25,000,000 0.71%
22
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS
23,824,500 0.67%
23
info น.ส.สุภาภรณ์ สายคำ
20,028,631 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com