หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ EARTH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น EARTH | งบการเงิน EARTH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
460,303,250 13.02%
2
info นายขจรพงศ์ คำดี
311,304,391 8.8%
3
info นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์
240,687,391 6.81%
4
info นายพิบูล พิหเคนทร์
237,151,491 6.71%
5
info นายพิพรรธ พิหเคนทร์
193,896,791 5.48%
6
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG
169,972,512 4.81%
7
info นายพัชวัฏ คุณชยางกูร
167,981,140 4.75%
8
info นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์
164,741,493 4.66%
9
info นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร
152,785,132 4.32%
10
info นายจิตตเกษม คุณชยางกูร
110,450,227 3.12%
11
info MRS.NURHAYATI MAHLAN ABDULLAH
105,565,714 2.98%
12
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
98,438,215 2.78%
13
info RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
90,065,714 2.55%
14
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
54,166,700 1.53%
15
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
53,731,560 1.52%
16
info นายกฤษกร เตชะวิบูลย์
46,800,000 1.32%
17
info บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
34,790,000 0.98%
18
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
27,100,000 0.77%
19
info UBS AG HONG KONG BRANCH
26,011,314 0.74%
20
info MRS.KAMSIAH RASYIDI HIDUP
25,565,715 0.72%
21
info บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)
25,000,000 0.71%
22
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS
23,824,500 0.67%
23
info น.ส.สุภาภรณ์ สายคำ
20,028,631 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com